Til innholdet

14.09.2023
Stine Falk-Petersen

Fiskeri

Hydrogen som drivstoff i fiskeflåten

Norge er bundet av Parisavtalen som stadfester at fiskefartøyer, som er del av ikke kvotepliktig sektor, skal redusere klimagasser med 40 % eller mer fram mot 2030.

Prosjekt:
901714
Del artikkel

Utslippene fra 2004 til 2015 ble redusert med 28 %. Dersom kjølemedier inkluderes er nedgangen i CO22-ekvivalenter på 42 % fra 2004 til 2015. Dette prosjektet har forsøkt å dokumentere effekter av og muligheter for hydrogen som drivstoff i havfiskefartøy.

For oppdatert klimaveikart se FHF-prosjekt:

Klimaveikart for norsk fiskeflåte: En oppdatering av rapporten fra 2017

Trykksatt hydrogen som alternativ energikilde

Rederiet MS Loran inngikk et samarbeidsprosjekt med Skipsteknisk, DNV og Sjøfartsdirektoratet for å vurdere muligheten for å bygge et fiskefartøy med hydrogen som energikilde.

Etter en utvidet analyse ble trykksatt hydrogen vurdert som det mest interessante alternativet til diesel (MGO). Prosjekt tok sikte på å både utrede det tekniske aspektet rundt et fartøy med utstrakt bruk av energisparende tiltak, og med hydrogen som alternative energikilde. Kommersielle og logistiske aspekt med alternativt drivstoff som trykksatt hydrogen, ble også vurdert.

Hovedresultater

​• Eksisterende energisparende teknologi gir større reduksjon i CO2-utslipp, enn bruk av hydrogen som alternativ energi på havgående fiskefartøy.
• Prisbildet på hydrogen er krevende, og ikke definerbart overfor leverandøren.
• Tilgjengelig teknologi kunne muliggjøre prosjektet, men til en svært høy kostnad og svært liten effekt på CO2-reduksjon.
• Energi innholdet i trykksatt-hydrogen medførte at det nye fartøyet realistisk sett kunne gå tre dager på hydrogen på en fem ukers tur.

Fagsjef i FHF Roar Pedersen konkluderer «​Prosjektet har dokumentert at hydrogen som drivstoff ikke er egnet for havfiskefartøy. I hovedsak fordi hydrogen tar 10 ganger så mye plass som dieselolje».

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up