Til innholdet

07.09.2023
Stine Falk-Petersen

Hvitfisk

Helseeffekter ved inntak av fiskeprotein

Tilskudd med fiskeproteinhydrolysater (FPH) indikerer mulige helsefremmende effekter basert på prekliniske studier i dyr, funnene er mindre tydelige i kliniske studier.

Prosjekt:
901419
Del artikkel

De gunstige helseeffektene av å spise fisk og andre marine matprodukter er velkjent. Det er kommet ny kunnskap som indikerer at dette ikke bare er tilknyttet inntak av omega-3-fettsyrer, men at inntak av fiskeprotein (i form av hydrolisat) også kan ha betydning for helseeffekten av å spise fisk.  

Hensikten med prosjektet har vært å identifisere produkter som kan motvirke utviklingen av livsstilsrelaterte sykdommer, og dermed kunne øke verdiskapningen av marine råstoffer.

Restmateriale fra flere fiskearter som i dag er underutnyttet er brukt for å ekstrahere, eller produsere fiskeproteinhydrolysater (FPH). Disse produktene er testet i musemodeller for å kunne velge ut det mest lovende hydrolysatet som så ble studert i en human diettstudie. 

Positiv helseeffekt i dyrestudiet 

I dyrestudier fra mus og mink finner vi at FPH har en positiv helseeffekt ved at de bioaktive peptidene senker risikoparametere for kardiometabolsk syndrom ved å redusere plasma kolesterol og øke forholdet mellom den gode formen for kolesterol (HDL-kolesterol) sammenlignet med det dårlige kolesterolet (LDL-kolesterol). Virkningsmekanismen for dette kan skyldes økning i den mitokondrielle fettsyreforbrenningen. Antallet mitokondrier, som er cellens kraftverk og gir energi fra fett og proteiner, reduseres med alderen og mitokondriell dysfunksjon er relatert til mange sykdommer – ikke minst i relasjon til nevrodegenerering. 

Ingen bivirkninger i klinisk studie 

Den kliniske studien ble designet som en «sikkerhetsstudie», der friske mennesker inntok 18g av FPH i 3 måneder for å kunne bestemme om produktet ble godt tolerert og ikke gav bieffekter. Det var av interesse å undersøke om man kunne finne noen av resultatene fra mus også i en human studie.  

Toleransen for begge produktene var god, ingen tydelige bivirkninger ble registrert, og det var ingen endring i de målte sikkerhetsparameterene i blodet. Studien viste heller ingen effekter på plasmamarkører. En økning av nikotinamide, som er en cofaktor eller en hjelpefaktor for full mitokondriell funksjon, ble observert. Dette kan tyde på at den mitokondrielle funksjonen er delvis påvirket, men ikke tilstrekkelig til å forandre fettsyresammensetning eller lipider i plasma. 

God proteinkilde 

Hovedresultatene fra prosjektet er at FPH fra forskjellige fiskearter ble godt tolerert i både pre-kliniske dyrestudier og kliniske studier. FPH er en god proteinkilde i dyr og mennesker og det er trygt å innta. 

Det at metabolske effekter er tydelige i gnagerstudier, men ikke kliniske studier, kan skyldes de svært homogene bakgrunnsfaktorene i dyreforsøk, som genetikk, oppstalling og dietter. Det er også viktig å vurdere om FPH produsert i storskala er av like høy kvalitet som småskalaproduksjon.  
 

Les mer fra resultatene i prosjektet her.

 

 

keyboard_arrow_up