Til innholdet
Fotokreditt: Havforskningsinstituttet

25.11.2020
Maja Bævre-Jensen

Felles satsingsområder

Gravide fikk mer jod av torsk til middag

To måltider med torsk i uken ga økt jodstatus hos gravide viser ny studie finansiert av FHF

Prosjekt:
901038
Del artikkel

Moderat jodmangel kan ha betydning for barns utvikling. Gravide i Norge har et lavt jodinntak og en stor andel har moderat jodmangel. Mager hvit fisk er den beste kilden til jod, men inntaket av sjømat er generelt lavt hos gravide. I denne studien, som er den første i sitt slag, var målsettingen å dokumentere effekten av regelmessig inntak av torsk i svangerskapet på mors mentale helse og barnets utvikling. Studien er ledet av Havforskningsinstituttet.

– Vi har fått svar på det viktigste vi ville finne ut i denne studien, nemlig om maten har noe å si, og om man kan få bedret jodstatus i graviditeten ved å øke inntaket av jodrik mat, som torsk, sier Maria Wik Markhus, ernæringsbiolog og forsker ved Havforskningsinstituttet.

Og det kan hun bekrefte at det har. Etter spiseforsøket var over hadde fiskegruppen økt sin jodstatus, mens kontrollgruppen gikk ned. En nyhetssak publisert av Havforskningsinstituttet beskriver resultatene fra studien i mer detalj.

Da barna ble 11 måneder gamle tok forskerne en test som brukes for å måle utviklingen til sped- og småbarn på områdene språk, motorikk og kognisjon. De ville se om en økt jodstatus i graviditeten kunne påvirke utviklingen til barna.

Forskerne så ingen forskjell på språk og motorikk, men barna i kontrollgruppen gjorde det bedre på de kognitive oppgavene.

– Vi ser det er en forskjell, men vi vet ikke hva det betyr. Vi ønsker derfor svært gjerne å følge disse barna videre for å kunne undersøke barna sin utvikling videre. Vil forskjellene jevne seg ut eller øke? sier Ingrid Kvestad, psykolog og forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE Norwegian Research Center.

Resultatene fra dette prosjektet er publisert i en rekke vitenskapelige tidsskrifter, og også samlet i en sluttrapport som alle finnes under publikasjoner på prosjektsiden.

 

 

keyboard_arrow_up