Til innholdet
Fotokreditt: Aquamedic

20.12.2019

Havbruk

Gjør luseskjørt noen forskjell?

Luseskjørt kan ifølge tidligere prosjekter redusere behovet for avlusning, men det ble ikke vist i dette prosjektet

Prosjekt:
901453
Del artikkel

Det er prosjektmedlemmene som nylig har publisert resultatene fra FHF prosjekt "Dokumentasjon av lusebeskyttelse med Midt-Norskringen" i Norsk Fiskeoppdrett (nr 12, 2019). Prosjektet har blitt ledet av Aquamedic ved Paul Midtlyng. Tre lokaliteter har blitt undersøkt i prosjektet, hvor det ble studert om luseskjørt i kombinasjon med Midt norsk ringen ga effekt på mengden lus i merda. Det ble også sett på oksygennivå og på fiskehelse, vekst og biologisk fôrfaktor hos laksen. 

Resultatene fra prosjektet viste ingen vitenskapelig sikre positive effekter av å bruke skjørt, det være seg med eller uten Midt-Norskring.

Les mer om prosjektet på prosjektsidene. Her finnes også sluttrapport fra prosjektet

keyboard_arrow_up