Til innholdet
Fotokreditt: Hysefilet, Nofima

05.09.2019
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Et steg nærmere en automatisk vurdering av spalting av fiskefilet

Ved hjelp av et 3D-kamera er det nå vist at det er mulig å automatisk vurdere spalting av fiskefilet som går over fileteringsbåndet

Prosjekt:
901507
Del artikkel

Spalting (se bilde) er en av de viktigste kvalitetsparameterne for fiskefilet, i tillegg til farge og tilstedeværelse av ulike type defekter. Det finnes etablerte metoder for menneskelig vurdering av grad av spalting, men så langt er det gjort lite angående automatisk kvantifisering av spalting. Næringen ønsker å etablere automatisk kvalitetsvurdering av fileten. Denne vil da inngå som en nødvendig del av en helautomatisert filetlinje, som vil kunne gi redusert svinn og økt lønnsomhet for fiskeri- og sjømatnæringen. Det var derfor naturlig at FHF tok tak i denne problemstillingen.


Bilde: Eksempler over ulike grader av spalting (0-5)

Nofima gjennomførte, på oppdrag fra FHF, i fjor en studie som testa om et enkelt 3D kamera kunne egne seg for å sortere fiskefilet av hyse i ulike spaltingsgrader. 3D kamera var det som her ble valgt da dette er en forholdsvis billig innretning, i tillegg til at 3D kamera allerede er installert på flere filetmaskiner for å vurdere andre kvalitetsparametre. 

Kamera håndterte en grov sortering av filetspalting

Filetene av hyse som her ble vurdert av 3D kamera ble også vurdert av dommere som gjorde en manuell tradisjonell vurdering fra 0-5. Resultatene viste at kamera har en tilstrekkelig nøyaktighet til å dele fileter inn i to klasser, høy og lav. Forskerne mener likevel potensialet er større til å gradere ennå mer presist dersom filetene transporteres over en liten kul på båndet akkurat i det bildene tas. Med en slik justering anses 3D avbilding som en lovende metode for automatisert kvantifisering av spalting.

Les mer om prosjektet, inkludert sluttrapporte på FHFs nettside

keyboard_arrow_up