Til innholdet

25.10.2019
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Bruk av ferskvann i kampen mot lakselus?

Ferskvann gir mindre lus i lab, men vi er fortsatt et stykke på vei før en kommersiell løsning er på plass

Prosjekt:
901457
Del artikkel

Vi vet at lakselus har lav toleranse for ferskvann, og at de anlegg som ligger i brakkvannsområder tradisjonelt har noe mindre problemer med lus enn andre lokaliteter. Så kan bruk av ferskvann i kommersiell sammenheng minske lusenivå?

I to nylig avsluttede prosjekter finansiert av FHF har det vært forsøkt å lage sjikt av ferskvann i overflaten av merda for å teste om det ga mindre lus og færre avlusninger.

Bruk av ferskvannslense rundt merd

Akvaplan Niva ledet det ene studiet hvor de har testa om bruk av en 2 meter dyp ferskvannslense omkranset merda reduserte lusenivået.

­-Vi hadde en teori på forhånd at vi ville få mindre påslag av lus ved å etablere et overflatesjikt med ferskvann, sier Thor Magne Jonassen, ansvarlig prosjektleder i Akvaplan-niva. Det som overrasket oss, var at det var på de bevegelige lusestadiene vi så forskjeller mellom gruppene. Det var betydelig mindre bevegelige lus på fisken som gikk i merdene med ferskvannsjikt i toppen, mens for fastsittende stadier var det ingen forskjeller. En mulig forklaring på dette er at reproduksjonsevne og overlevelse reduseres for luselarver som jevnlig eksponeres for redusert salinitet, sier Jonassen.

For at systemet skal kunne brukes i kommersiell drift gjenstår det et betydelig arbeid for å optimalisere og stabilisere ferskvannsadministrasjonen. I dette forsøket oppsto det en uforutsett hendelse som ga ustabilitet i ferskvannstilførselen som gjorde at det er noe vanskelig å konkludere med hensyn til effekten. Så et nytt forsøk over lengre tid vil være en viktig og riktig oppfølger.

Prosjektet ble gjennomført hos Arnøylaks i Nord-Troms. I studiet ble også fiskehelsen studert gjennom hele forsøksperioden og generelt så var fiskehelsen- og velferden like god gjennom forsøkstiden i testmerdene og kontrollmerdene. Det var heller ikke spesielle utfordringer med HMS og drift.

Les om prosjektet her

Ferskvannsbrønn inni merden

Det andre studiet «The well» ønsket å teste ferskvann i kombinasjon med lys og skjørt. Det var Havforskningsinstituttet som ledet prosjektet. I dette studiet ble det ikke funnet mindre lus eller færre avlusninger. For å redusere lus så diskuterer forskerne om saltnivået i brakkvannslaget må reduseres ytterligere. I labstudier har det blitt vist at saliniteten må ligge under 12 ppt for å redusere lusepåslag og under 4 ppt i tre timer for å få dødelighet av lus. Disse nivå ble ikke oppnådd i dette forsøket. I tillegg oppholdt ikke laksen seg lenge nok i brakkvannslaget for å oppnå ønsket effekt.

Så også i dette prosjektet må det eventuelt modifikasjoner til for å få effekt av ferskvann. Det ble likevel funnet i en av merdene lavere forekomst av AGD, som faktisk resulterte i færre behandlinger mot AGD enn i kontrollmerdene.

Les mer om «The Well».

keyboard_arrow_up