Til innholdet

25.04.2023
Stine Falk-Petersen

Hvitfisk

Avrenning ved transport på lastebiler

I dette prosjektet har man sett på tiltak for å redusere smeltevann ved transport av ferskfisk på lastebiler.

Prosjekt:
901778
Del artikkel

Mesteparten av fersk fisk som fraktes med lastebil i Norge, transporteres i isoporkasser kjølt med is. Utilstrekkelig kjøling av fersk fisk før pakking og ising fører til at en betydelig menge av isen smelter under transport.


Hovedmålet for prosjektet har vært å gi kunnskap om foretrukne temperaturregimer fra pakking til levering av fersk fisk for å redusere mengden smeltevann under transport.

Bedre kjøling og tette kasser

Det aller viktigste kriteriet for å bli kvitt problemet med avrenning fra lastebiler som transporterer fersk fisk, er tilstrekkelig kjøling av fisken før den pakkes i kasser med is. Man ønsker en kjernetemperatur lavere enn 1°C. Dette har også den fordelen at det gir bedre kvalitet på fisken. Rask og god nedkjøling reduserer både enzymatisk og bakteriologisk aktivitet som gir bedre kvalitet og forlenget holdbarhet.

Tiltak som tette kaser og oppsamlingssystemer er mulig å gjennomføre, men det eksisterer ingen løsninger som er gode nok per i dag som en rask løsning på problemet. Selve temperaturen på lastebilen har generelt en liten innvirkning på den totale mengden smeltevann som produseres.

En kombinasjon av bedre kjøling, og tette kasser/oppsamling vil være et godt alternativ.

Det er laget an modell som er tilgjengelig på avrenning.no der man selv kan estimere mengden avrenning som produseres basert på temperatur i fisken inni kassen, og omgivelsestemperaturen til kassen.

FHF mener at prosjektet peker på viktige tiltak for næringsaktørene som kan bidra til å redusere avrenning fra vogntog med fisketransport. Videre vurderes den nettbaserte modellen for avrenning som et godt verktøy både for sjømatnæringen og transportnæringen.

Hvis du vil lese mer om prosjektet finner du sluttrapporten til prosjektet her.

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up