Til innholdet

Pelagisk Arena_

Fagfelt: Pelagisk

Avsluttet

Januar 10, 2023

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 16:00

Bergen

Scandic hotel , Flesland

Påmelding til arrangementet

Pelagisk Arena_

Pelagisk Arena er den viktigste samlingen for pelagisk næring i Norge og etter tre år kan vi endelig igjen invitere til Pelagisk Arena på Scandic Hotel Flesland 10.januar 2023.

Program


kl.10.00
Velkommen
Lars Lovund, FHF
Introduksjon ved årets konferansier
Therese Tande, Norsk Fiskerinæring

Pelagisk hjørne

Bortfallet av sonetilgang til UK farvann har ført til tilpasninger i pelagisk fiskerinæring for både flåte og industri. I Pelagisk Hjørne ser vi på konsekvenser, utfordringer og muligheter dette har ført til for hele næringen

 • Oppsummering av året som har gått – krig og andre utfordringer.
  Kennet Garvik, Norges sildesalgslag
 • Status og fremtidsutsikter.
  Dialog med fisker Tor Magne Drønen (Storeknut)
 • Markedsmuligheter for pelagisk fisk.
  Magnus Strand, Pelagia

kl. 10.40
Rammebetingelser

Den norske sjømateksporten påvirkes av tilgjengelige kvoter av de enkelte artene, økonomiske forhold i inn- og utland, og ikke minst handelsvilkårene varene møter i eksportmarkedene.

 • Makrellforhandlingene, hva skjer?
  Ann Kristin Westberg, NFD
 • Betydningen for tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU.
  Arne Melchiord, NUPI
 • Global situasjon for pelagisk fisk. Utvikling og utfordringer de siste 10 år.
  Jan Eirik Johnsen, Norges sjømatråd
 • Markedsadgang og veterinære handelshindringer til Afrika, Canada, Brasil og Asia.
  Kristin Alnes, Sjømat Norge
 • Svingninger i økonomien og hvordan det påvirker sjømateksporten.
  Kjetil Olsen, Nordea
 • Konkurransesituasjonen i Asia nå.
  Johan Kvalheim, sjømatutsending Japan og Sør-Korea, Norges sjømatråd
 • Hvordan jobber vi med markedsføring av norsk makrell?
  Lars Olai Rorgemoen, Norges sjømatråd

kl. 12.30
Arealkonflikter til havs

 • Havvind – sett fra fiskernes ståsted.
  Hanna Bauge, Fiskebåt
 • Hvordan vil vind- og energinæringen samarbeide med aktørene til havs?
  Anette Ødegård, NVE

kl. 13.00
Lunsj

kl. 14.00
Det grønne skiftet og nye muligheter

Det grønne skiftet skal blant annet føre til økt verdiskapning, fornybare løsninger og mindre miljøbelastning i årene fremover. For norsk fiskerinæring må både flåte- og landsiden finne gode løsninger for å møte kravene som også vil påvirke vår utvikling i hele verdikjeden

 • Kvotemelding 2.0
  Statssekretær Vidar Ulriksen
 • Matproduksjon fra havet, hvordan skal dette bli ivaretatt?
  Jørn Prangerød, Biomarint Forum
 • Pelagisk løft i praksis, foredling av makrell.
  Viktor Mevold, Vikomar
 • Det grønne skiftet – behov for marint protein til fôrproduksjon.  
  Trygve Berg Lea, Skretting
 • Fangstkontroll og fiske etter kolmule.
  Olafur A. Ingolfson, HI

 

Ønsker du overnatting på konferansehotellet natt til 10.januar, kan booke på hotellets hjemmeside.

 

Konferanse med lunsj er gratis.

Sjømatbuffet fra kl. 16.00 koster 500 kroner.

 

Meld deg på her!

 

keyboard_arrow_up