Til innholdet

Pelagisk Arena

Fagfelt: Pelagisk

Januar 10, 2023

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 18:00

Bergen

Scandic hotel , Flesland

Påmelding til arrangementet

Pelagisk Arena

Etter tre år med stillstand kan vi endelig igjen invitere til Pelagisk Arena på Scandic Hotel Flesland 10.januar 2023.

Påmeldingsfrist er 2.januar 2023!

Pelagisk Arena er den viktigste årlige samlingen for pelagisk næring i Norge. Programmet er delt opp i fire bolker og oppdateres fortløpende.

Pelagisk hjørne:

Bortfallet av sonetilgang til UK farvann har ført til tilpasninger i pelagisk fiskerinæring for både flåte og industri. I Pelagisk Hjørne ser vi på konsekvenser, utfordringer og muligheter dette har ført til for hele næringen

 • Oppsummering av året som har gått – krig og andre utfordringer Kennet Garvik, Norges sildesalgslag
 • Status og fremtidsutsikter fra fisker Tor Magne Drønen (Storeknut)
 • Muligheter innenfor mel og olje til konsum med Magnus Strand, Pelagia

Rammebetingelser

Den norske sjømateksporten påvirkes av tilgjengelige kvoter av de enkelte artene, økonomiske forhold i inn- og utland, og ikke minst handelsvilkårene varene møter i eksportmarkedene.

 • Betydningen for tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU med Arne Melchiord, Nupi
 • Global situasjon for pelagisk fisk. Utvikling og utfordringer de siste 10 år med Jan Eirik Johnsen, Norges sjømatråd
 • Markedsadgang og veterinære handelshindringer til Afrika, Canada, Brasil og Asia med Kristin Alnes fra SN
 • Svingninger i økonomien og hvordan det påvirker sjømateksporten med Kjetil Olsen, Nordea
 • Konkurransesituasjonen i Asia nå med Johan Kvalheim, sjømatutsending i Japan og Sør-Korea, Norges sjømatråd
 • Hvordan jobber vi med markedsføring av norsk makrell? Med Lars Olai Rorgemoen, Norges sjømatråd

Arealkonflikter til havs

 • Havvind – sett fra fiskernes ståsted med Hanna Bauge, Fiskebåt
 • Hvordan vil vind- og energinæringen samarbeide med aktørene til havs? Med NVE

Det grønne skiftet og nye muligheter

Det grønne skiftet skal blant annet føre til økt verdiskapning, fornybare løsninger og mindre miljøbelastning i årene fremover. For norsk fiskerinæring må både flåte- og landsiden finne gode løsninger for å møte kravene som også vil påvirke vår utvikling i hele verdikjeden

 • Kvotemelding 2.0 med Statssekretær Vidar Ulriksen
 • Matproduksjon fra havet, hvordan skal dette bli ivaretatt? Med Jørn Prangerød, Biomarint Forum
 • Pelagisk løft i praksis, foredling av makrell med Viktor Mevold, Vikomar
 • Det grønne skiftet – behov for marint protein til fôrproduksjon med Trygve Berg Lea, Skretting
 • Fangstkontroll og fiske etter kolmule med Olafur A. Ingolfson, FHF

 

Ønsker du overnatting på konferansehotellet natt til 10.januar, kan booke på hotellets hjemmeside.

 

Konferanse med lunsj er gratis.

Sjømatbuffet fra kl 16.00 koster 500 kroner.

 

Meld deg på her!

Vi gleder oss til å se deg igjen!

Ønsker du å lagre dette arrangementet i din kalender?

keyboard_arrow_up