Til innholdet

Havbrukssamling 13.-14.oktober 2015

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Oktober 13 - 14, 2015

Start: kl. 10:30
Slutt kl. 15:00

Påmelding til arrangementet

Havbrukssamling 13.-14.oktober 2015

FHF sin årlige samling for hele verdikjeden havbruk ble holdt 13.-14.oktober på Scandic Gardermoen. Samlingen dekket bredt, men spisset på de viktigste FoU-problemstillingene i næringen.

Samlingen startet på dag 1 med en felles sesjon med fokus på bærekraft i tre dimensjoner - miljømessig, sosial og samfunnsmessig og den økonomiske bærekraften.
På dag 2 var det parallelle sesjoner. Håndtering av levende laks i hele verdikjeden og status på sporingsmetoder var tema for en sesjon, samt kvalitet og utfordringene for laks var tema på samlingens andre sesjon.

Programmet finner du HER

Presentasjonene kan lastes ned under:

Dag 1: Bærekraft i tre dimensjoner - begrensing eller rom for vekst?

Velkommen til havbrukssamling 2015 av Kjell Maroni, FHF

Historisk utvikling av bærekraftbegrepet av Otto Andreassen, Nofima

Bærekraftsbarometer av Kjell Maroni, FHF


Miljømessig bærekraft

Ressursregnskap fôrråvarer med data fra 2013 Av Erik Skontorp, SINTEF

Havbruksnæringens fotavtrykk Av Atle Guttormsen, NMBU

Hvordan påvirker lus og rømming rammene for videre utvikling?

Av Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge 


Sosial/samfunnsmessig bærekraft


Effekter av rettslig rammeverk for havbruksnæringen Av Ann-Magnhild Solås, Nofima

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen av Roy Robertsen, Nofima

Lokalitetstilgang for havbruk av Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group


Sameksistens fiskeri-havbruk

Levendefangst i teiner ved lakseanlegg av Bjørn Steinar Sæther, Nofima

Påvirker lakseoppdrett kvalitet og smak av sei? av Ingebrigt Uglem, NINA

Gyter torsken ved lakseanlegg? av Raymond Bannister/Terje van der Meeren, HIØkonomisk bærekraft

Verdiskapingsanalyse med tall fra 2013 av Roger Richardsen, SINTEF

Drivere for kostnadsutvikling i norsk havbruksnæring av Audun Iversen, Nofima

 

Dag 2: Kvalitet og kvalitetsutfordringer i fremtiden

Patologi i muskulatur hos laks med mørke flekker av Agnar Kvellestad, Norges veterinærhøgskole

Hva viser genanalyser av muskulatur hos laks med mørke flekker av Aleksei Krasnov, Nofima

Registreringer fra industri. Forekomst av mørke flekker i laksefilet 2011-2015 og kobling til helse, vaksine, genetikk, fôr og produksjon av Jens-Erik Dessen, Nofima

Effekt av for, avl, vaksine, stress og skade på utvikling av mørke flekker- Sammendrag av resultater og nye utfordringer av Turid Mørkøre

Røde og svarte flekker i muskulatur hos laks inneholder store mengder PRV

Av Håvard Bjørgen, NMBU

Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene av Solveig Langsrud, Nofima

Det hevdes at man idag trenger mer farge i foret for å opprettholde fargenivået i laksen - hva er årsaken (e)? av Kjell Arne Rørvik, Nofima

Ny teknologi for automatisk orientering og kvalitetssortering av hel laks - konsistent sortering og lavere kostnader av Harry Westavik, SINTEF Fiskeri og havbruk

Kan metoder for behandling av laks gi økt kontroll med listeria av Even Heir, Nofima

 

Dag 2: Sporing - Hvor står metodene i dag?

Genetisk sporing av Kim Erik Grashei, Aquagen

Sporing med geoelementer i lakseskjell av Kjetil Skår, VI og Alf-Jostein Skjærvik, Salmar

Snutemerking - status per 2015 av Jim Roger Nordly, Europharma

Kan merking i øresteinen, otolitten, være en eiersignatur? av Tom Hansen m.fl, VI

 

Håndtering av levende laks i hele kjeden fra settefisk, sjøfase, behandlinger, transport og slakting

Smoltpumping og storfiskpumping av Åsa Espmark, Nofima

Oppdrettslaksen har det trangt når den flyttes på. Så trangt at den kan få skader. Med ny teknologi og nye metoder skal bedre fiskens vilkår av Eirik Svendsen, SINTEF

Håndtering av laks ved bruk av thermolicer av Ingebrigt Landa, Kobbevik og Furuholmen Oppdrett

 

Bruk av ferskvann til avlusing

Oppsummering og resultater fra forsøk med avlusing i ferskvann i brønnbåt
Av Kjell Lorentsen/Pat Reynolds, Gifas

Hvordan opplever laks som har gått i sjøvann behandling med ferskvann?
Av Mark Powell, NIVA

Mekanismestudier om hvordan ferskvann og vannkvalitet ved behandling påvirker selve lakselus av Frank Nilsen, UiB/SLRC

Vurderinger og planer med ferksvannsbehandling av Harriet Romstad, Marine Harvest

Helixir-tanker om bruk av ferskvann ved avlusing? av Inge Fossen, Stranda Prolog


                                                       

keyboard_arrow_up