Til innholdet

Fiskehelsesamling for Nord Norge

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

August 24, 2016

Start: kl. 08:30
Slutt kl. 16:00

Fiskehelsesamling for Nord Norge

I arbeidet med fiskehelse er det viktig at aktører samles og deler erfaringer. Erfaringer fra FoU-prosjekter er også en sentral del av arbeidet med sykdommer og fiskehelse.

FHF ønsker å tilrettelegge for at aktører skal ha gode møteplasser for å utveksle erfaringer og bli oppdatert på de nyeste forskningsresultatene. Utfordringene er ikke like i sør og i nord; PD og AGD er betydelig større utfordringer i sør, mens for eksempel ILA er en større utfordring i nord, og for at FHF-samlingene skal være  tilpasset aktører i nord, vil FHF arrangere en fiskehelsesamling i Tromsø 24. august 2016 på Clarion Edge.

Som vanlig på FHFs samlinger vil det bli presentert resultater fra relevante forskningsprosjekter, erfaringer fra aktører i felt samt vurderinger fra fiskehelsepersonell og veterinærer, og fokus vil være på de utfordringer som er særlig viktige i nord som ILA, Tenacibaculum, HSMB, Yersiniose og Parvicapsula.

 

Presentasjonene fra samlingen: 

HSMB

Helseutfordringer i Troms og Finnmark - Erfaringer med HSMB fra felt av Per Anton Sæther, Marin Helse

Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks - Mer enn HSMB av Morten Lund, VI

Kan ernæring dempe dødelighet, tapt tilvekst og kvalitetsavvik ved HSMB- og PD-utbrudd av Jens-Erik Dessen, Nofima

 

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Erfaringer med ILA fra felt av Kristoffer Andreassen, Vesterålen Fiskehelsetjeneste

Utbredelse og betydning av ILA-virus i den norske oppdrettspopulasjonen av laksefisk av Trude Lyngstad, VI

Betydning av HPR0-varianten av ILA-virus for utbrudd av sykdommen ILA av Knut Falk, VI

Genomisk seleksjon for ILA av Borghild Hillestad, SalmoBreed

 

Yersiniose i Norge:

Smittesporing og biofilmegenskaper av Duncan Colquhoun, VI

Vaksinering mot yersiniose av Kathrine Ryvold Bakkemo, PHARMAQ

Erfaringer med sykdomsdiagnostikk i RAS anlegg av Hege Hellberg, Fish Vet Group

Parvicapsula - Parasittens livssyklus i laks av Are Nylund, Universitetet i Bergen

Norske Tenacibaculum spp. årsak til sårsykdom i norsk lakseoppdrett? av  Øyvind Brevik, Cermaq 

Parvicapsula pseudobranchicola; øke kunnskap og redusere tap av Øyvind Brevik, Cermaq 

 

Sår

Mikrobiota i sår - en genomisk innsikt i karakteriseringen av sårbakterier av Christian Karlsen, Nofima

Ny art Tenacibaculum som forårsaker sår i Norsk lakseoppdrett av Sverre Bang Småge, Cermaq

keyboard_arrow_up