Til innholdet

Arbeidsmøte om gjelleutfordringer i laksenæringen

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Mars 16, 2023

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 15:00

Værnes - Radisson Blu Trondheim Airport
Påmelding til arrangementet

Arbeidsmøte om gjelleutfordringer i laksenæringen

Gjellelidelser er en av de viktige utfordringene i næringen. Derfor arrangerer FHF arbeidsmøte der utfordringer, erfaringer, ny kunnskap og manglende kunnskap skal adresseres og diskuteres.

Fokus for møtet er å få frem hvilken kunnskap som trengs for å løse de store gjelleutfordringene i næringen. Næringsaktører og fiskehelsetjenester vil gi en oversikt over hvilke utfordringer de registrerer, og hvilke FOU-behov de ser. Utveksling av praktiske erfaringer og lærdom man har gjort seg på merdkanten er spesielt nyttig og velkomment.

Forskerne vil gi en oversikt over hvilke kunnskap de har fått frem så langt, og hvilke kunnskapshull som gjenstår.

Et viktig mål for møtet er derfor å identifisere hvilke områder som bør prioriteres når det gjeler å frembringe ny kunnskap, og arbeidsmøtet blir en viktig arena for alle som arbeider innen feltet. 

Program

10:00 Velkommen og mål med møtet
          Renate Johansen - FHF

 • Gjelleutfordringar i Grieg Seafood Rogaland og Finnmark; Kunnskapshol egna for forsking 
  Ragna Heggebø - Grieg Seafood

 • Gjellehelse- felterfaringer fra Vestlandet
  Linn-Maren Strandenes – Lerøy Sjøtroll

 • Gjelleåret 2022
  Mari Viken Kjønstad – Salmar

Kaffepause

 • Kompleks gjellesykdom, et økende helseproblem for laks i Midt-Norge
  Asgeir Østvik - Åkerblå

 • Innspill og erfaringer fra felt
  Harriet Romstad – AquaKompetanse

 • Diskusjon:
  Hvordan forebygge gjelleproblemer og hvilke tiltak har vi?

11:30 Lunsj 

 • FHF-prosjekt Gillrisk-oppsummering
  Marta Alarcon – Pharmaq Analytiq

 • Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD) og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett
  Are Nylund – UIB

Kaffepause

 • Maneter og gjellehelse – betraktninger fra diagnostikken
  Alf Dalum - Patogen

 • Beste praksis for prøvetakning av gjeller
  Tore Seternes - UiT  / Toni Erkinharju – NVI

 • Gjelleproblemer hos laks og mulige missing links
  Mona Gjessing – NVI

 • Generell diskusjon og oppsummering av FOU-behov.

15:00 Slutt

 

Relevante artikkler om temaet:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.13662

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfd.13681

keyboard_arrow_up