Til innholdet

Overføring av PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret

FHF lyser ut et prosjekt for å beregne overføringen av relevante PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

PFAS (per- og polyfluoroalkyl substanser) er en gruppe kjemiske forbindelser som brytes svært sakte ned i naturen. Dette gjør at forbindelsene kan hope seg opp i næringskjeden, og PFAS er bl.a. påvist i små mengder i fiskemel som anvendes til fôr.

Det er startet et arbeid i EU for å fastsette maksimalt tillatt forekomst (MRL) i fôrråvarer. Hovedmålet med det utlyste prosjektet er å få et godt kunnskapsgrunnlag for å fast sette MRL for PFAS i fôr til laksefisk. 

Målsetting med prosjektet er å beregne overføringen av relevante PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret for å fastsette trygge grenseverdier for MRL i fôr og fôrråvarer.

Utlysningen har en åpen økonomisk ramme

keyboard_arrow_up