Til innholdet

Overføring av PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret

FHF lyser ut et prosjekt for å beregne overføringen av relevante PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret.

PFAS (per- og polyfluoroalkyl substanser) er en gruppe kjemiske forbindelser som brytes svært sakte ned i naturen. Dette gjør at forbindelsene kan hope seg opp i næringskjeden, og PFAS er bl.a. påvist i små mengder i fiskemel som anvendes til fôr.

Det er startet et arbeid i EU for å fastsette maksimalt tillatt forekomst (MRL) i fôrråvarer. Hovedmålet med det utlyste prosjektet er å få et godt kunnskapsgrunnlag for å fast sette MRL for PFAS i fôr til laksefisk. 

Målsetting med prosjektet er å beregne overføringen av relevante PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret for å fastsette trygge grenseverdier for MRL i fôr og fôrråvarer.

Utlysningen har en åpen økonomisk ramme

keyboard_arrow_up