Til innholdet

Åpen utlysning: Ressursregnskap for fôrråvarer til laks og regnbueørret 2020

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med søknad for løsning av angitt problemstilling (se nedenfor). Det åpnes for finansiering av 1-2 prosjekter innen angitt tema.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901604

Problemstilling 

Et voksende behov for matproduksjon og konsekvensene dette har på miljøet har ført til økt oppmerksomhet om effektiv og bærekraftig matproduksjon. FHF har tidligere finansiert prosjekter for å skaffe tilveie kunnskap om ressursutnyttelsen av fôrråvarer i norsk lakseproduksjon. Dette er gjort med data fra årene 2010, 2012 og 2016. Det lyses nå ut midler til å analysere fôrråvarer i norsk produksjon av laks og regnbueørret. Det er også en utfordring at det ikke finnes en god oversikt over utviklingen i bruk av fôrråvarer i den globale akvakulturnæringen. Denne tematikken er derfor tatt inn som en del av foreliggende utlysning.

Målsetting 

Målet for dette arbeidet er å utarbeide en oppdatert evaluering av ressursutnyttelsen av fôrråvarer i norsk lakse- og regnbueørretproduksjon med data fra 2020. Analysene som gjennomføres skal i den utstrekning det er mulig og faglig korrekt, være sammenlignbare med analysene basert på data fra 2016. Dette inkluderer:

  1. En nasjonal oversikt over fôringrediensene som ble brukt i norsk lakse- og regnbueørret-produksjon i 2020 og beregning av fôrfaktor, “fish in fish out”-ratio (FIFO), “forage fish dependency ratio” (FFDR), “marine protein dependency ratio” (MPDR) og “marine oil dependency ratio” (MODR).

  2. Å måle sammensetning og beregne retensjon av protein, fett, energi, fosfor og de essensielle omega3-fettsyrene EPA og DHA, og total mengde omega3- og omega6-fettsyrer, i spiselig del av fisken og i helkropp.

  3. En internasjonal dimensjon i arbeidet innebærer å:
  • gi en oversikt over bruk av de viktigste forråvarer i den globale akvakulturnæringen (fiske- og rekeoppdrett) og hovedtrekk i utviklingen siden år 2000.
  • gi et estimat på hvor stor andel av de viktigste fôrråvarene som nyttes i fôr til de viktigste artene i akvakulturoppdrett og kraftfôrbaserte husdyr- og matproduksjoner.
  • gi en oversikt over hvor forråvarene hentes fra i dag (leverandørnasjon) og hvor stor andel av råvarene til fôr som kommer fra fôrråvarer med miljøsertifisering.
  • vurdere potensialet for leveranser av forråvarer fra hovedleverandører (leverandørnasjoner) fremover. Det er ønskelig at potensialet i økning eller reduksjon i produsert volum samt økning eller reduksjon i andelen som er miljøsertifisert, vurderes.
  • gi en vurdering av potensialet i utviklingen av nye råvarer og nye råvarekilder.

Presiseringer
Ønsker så langt som mulig separate ressursregnskap for laks og regnbueørret, da vi anser det som hensiktsmessig og nyttig å analysere disse hver for seg.

 

keyboard_arrow_up