Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 458 treff

Prosjektnr: 901762
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

​Hensikten med prosjektet er å bidra til bærekraftig videreforedling av atlantisk makrell i Norge for en helårlig produksjon av forbrukerpakkede varmebehandlede produkter, basert på både ferskt og tint råstoff. Dette skal gjøres ved å løse konkrete teknologiske og produksjonsmess ...
Prosjektnr: 901586
Varighet: 2019 - 2023
Status: Ferdig faglig

Varige effekter av forbedret hjertehelse hos laksesmolt (HELSMOLT)

​Bakgrunnen for dette prosjektet er en økende dødelighet av laks i tilvekstfasen i oppdrett før slakt. Slik dødelighet representerer et velferdsproblem i norsk oppdrettsnæring og medfører store økonomiske tap. Underliggende årsaker til denne plutselige dødeligheten er ukjente, me ...
Prosjektnr: 901612
Varighet: 2020 - 2021
Status: Avsluttet

Effektiv og miljøvennlig kongekrabbeteine: Minske fangst av undermåls krabbe ved utsortering på fiskedypet

Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) representerer en viktig næring for mindre kystfartøy og sjømatindustrien i nord, spesielt i Finnmark der det meste av det regulerte fisket skjer. Kvoten for 2019 er 1400 tonn hannkrabbe og 100 tonn hunkrabbe (Nilsen m.fl. 2019). Til tross ...
Prosjektnr: 901654
Varighet: 2020 - 2023
Status: Pågår

Ny teknologi for økt foredling og verdiskapning for avskjær fra salt- og klippfisk (FORREST)

​For å styrke konkurransesituasjonen til norsk salt- og klippfiskindustri må vi tilby nye produkter som tilfredsstiller dagens krav fra konsumentene. En måte å gjøre dette på er å vanne ut fisken i Norge og selge den i fryst tilstand i porsjonsstykker samt å utnytte avskjær til m ...
Prosjektnr: 901854
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Økt verdiskaping av restråstoff fra tørrfisk- og klippfiskproduksjon (VOLUM)

​Klippfisk- og tørrfiskindustrien i Norge produserer ulike typer og ulike mengder restråstoff. For enkelte sidestrømmer kan det være krevende å utvikle nye produkter, prosesser og markeder, særlig med råstoff i mindre mengder. Dette prosjektet ønsker å samle større volum av restr ...
Prosjektnr: 901866
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040 (EnerSea)

​Tilgang til fornybar energi er helt avgjørende for utvikling, vekst og reduksjon av klimagasser for sjømatnæringen. I dag stanses oppgraderinger, nyinvesteringer og nødvendige klimatiltak, da mange sjømatbedrifter og fiskefartøy ikke får levert tilstrekkelig fornybar energi. Det ...
Prosjektnr: 901795
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Akustisk estimering av fiskestørrelse før fangst under kommersielt fiske etter pelagiske arter fiske ved bruk av bredbåndsekkolodd

​Størrelsen på fisken i fangsten er viktig informasjon for fiskerne. Den påvirker vanligvis salgsprisen, og i tillegg er det i mange fiskerier regler for tillatt minstestørrelse. Hovedsakelig blir fiskestørrelsen identifisert i en sen fase av fangsten ofte først når fisken blir p ...
Prosjektnr: 901736
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapsgrunnlag for biologisk relevante velferdsindikatorer for laks i akvakultur (BIORELEVANS)

Prosjektet bygger direkte på og vil implementere resultater fra prosjektgruppens tidligere og pågående FoU-arbeid innen utvikling av operasjonelle velferdsindikatorer (VI) for laks i oppdrett, automatisk registrering av VI og produksjonsparametere ved hjelp av maskinsyn og kunsti ...
Prosjektnr: 901666
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikling av nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum

Bakgrunn for utlysningen var et behov for å utvikle en mer effektiv industriell prosess for å oppnå en klar sildeolje ved kjøletemperatur enn det som oppnås med dagens metode. Potensialet for økt verdiskapning i pelagisk industri ligger i økt bearbeiding av makrell i Norge, ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up