Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 461 treff

Prosjektnr: 901524
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Da målene ble vedtatt i 2015 var det med en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre. FN ønsker å finne løsninger som balansere ...
Prosjektnr: 901042
Varighet: 2014 - 2014
Status: Avsluttet

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen: Forprosjekt

Havbruksnæringen skaper betydelige ringvirkninger for hele kyst-Norge. Forskningsinstituttet Nofima AS har målt ringvirkninger fra lakseoppdrett på lokalt og regionalt nivå som viser at næringen skaper betydelige ringvirkninger i form av sysselsetting direkte i egen verdikjede og ...
Prosjektnr: 901541
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Drift og videreutvikling av bærekraftportalen: Fase 2

Norge ønsker at havbruksnæringen skal vokse på en bærekraftig måte. Eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av havbruksnæringen forutsetter at næringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16, 2014–2015, Andreassen et al., 2016). Det inneb ...
Prosjektnr: 900912
Varighet: 2013 - 2015
Status: Avsluttet

Ressursregnskap og analyse av fôrråvarer 2012 / Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2012

Prosjektet er en oppfølging av FHF-prosjektet Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010 (FHF-900568). Globalt står man ovenfor store utfordringer med å produsere nok mat til jordas økende befolkning samtidig som miljøet ivaretas. Økningen i pro ...
Prosjektnr: 901055
Varighet: 2014 - 2016
Status: Avsluttet

Havbruksnæringens fotavtrykk: Lakseoppdrett, effektiv matproduksjon i tre dimensjoner

Det foreligger allerede en rekke rapporter og artikler som beskriver havbruksnæringen som matprodusent, effektivitet og miljømessige fotavtrykk. Kunnskapen er imidlertid ikke enhetlig sammenstilt, og er ofte vanskelig tilgjengelig. For å utnytte denne kunnskapen bedre er det beho ...
Prosjektnr: 900590
Varighet: 2011 - 2013
Status: Avsluttet

Sustainable disease control strategies in salmon farming: Decision support integrating economic, environmental and social dimensions (SALMODIS)

Background Fish diseases present short- and long-teen challenges to the sustainability of the aquaculture industry and the community as a whole. Disease outbreaks caused dramatic declines in salmon production with large consequences for communities in the Faroe Islands (2000–200 ...
Prosjektnr: 901334
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Seafood LCI database: A key to achieve more sustainable seafood production

BackgroundThere is a great need to lower the environmental impact of fisheries and aquacultural production systems. Environmental legislation, labels, investors, supplier policies and consumers are shifting towards a more holistic view where the whole life cycle and all types of ...
Prosjektnr: 901853
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Realisering av potensialet i sensordata for forbedret effektivitet og fiskevelferd (Salmosense)

​Oppdrettsnæringen er avhengig av en stor andel fagpersoner med kompletterende ekspertise. Det å kunne gi disse fagpersonene verktøy som gjør at de kan arbeide effektivt i hverdagen har høy nytteverdi. I landbasert oppdrett er behovet for kompletterende ekspertise enda viktigere, ...
Prosjektnr: 901604
Varighet: 2020 - 2022
Status: Avsluttet

Ressursregnskap for forråvarer til laks og regnbueørret 2020

​Et økende behov for matproduksjon kombinert med økende krav til bærekraft og redusert klimaavtrykk, stiller stadig større krav til god utnyttelse av ressursene. For norsk akvakultur er det behov for å dokumentere hvordan ressursutnyttelsen utvikles over tid og i forhold til anne ...
Prosjektnr: 900898
Varighet: 2013 - 2013
Status: Avsluttet

Betydning av lakselus fra oppdrettslaks for populasjoner av villaks: Forprosjekt

Lakseoppdrett sin bærekraft blir i stor grad vurdert ut fra mulig påvirkning av lakselus på villaks. Det er gjennomført et stort antall prosjektet, meta-analyser av resultater av utsettingsforsøk med lakselusbeskyttet villsmolt, arbeidet med metodikk for sporing av lakselusl ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up