Til innholdet
Fotokreditt: E Kristoffersen & sønner

12.11.2019
Kjell Maroni

Havbruk

Lakselusas sensitivitet for ferskvann og varmtvann

Kontroll med lakselus foregår blant annet ved bading i ferskvann eller varmtvann. Dette kan bidra til seleksjonspress mot parasitter som er mer tolerante for disse kontrollmetodene.

Prosjekt:
901438
Del artikkel

Som en videreføring av forskning i regi av Sea Lice Research Center, finansiert av Forskningsrådet, finansierer FHF prosjektet Lakselusas sensitivitet for ferskvann og varmtvann, ledet av Melanie Andrews og Tor Einar Horsberg ved NMBU. Nå er nye resultater fra denne forskningen publisert i tidsskriftet Aquaculture (Vol 514 2019). Det er utviklet en enkel 24 timers bioassay testmetode som kan benyttes ute på lokaliteter for å avdekke toleranse for lav salinitet hos preadulte lakselus stadium II. Med metoden er det vist at ulike populasjoner av lakselus fra ulike områder har ulik sensitivitet overfor ferskere vann. Basert på erfaringer med resistensutvikling overfor konvensjonelle kjemiske behandlinger mener forskerne det kan være mulighet for å selektere parasitter som har høyest toleranse for lavere salinitet ved ferskvannsbehandling. Det anbefales derfor å overvåke salinitetstoleranse rutinemessig dersom ferskvannsbehandling benyttes.

keyboard_arrow_up