Til innholdet

Telling av laks som forutsetning for god drift – krav, status og løsninger for fremtidens antallskontroll?

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

September 8, 2022

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 16:00

Radisson Blu Hotell Værnes, Trondheim Airport

_

Påmelding til arrangementet

Telling av laks som forutsetning for god drift – krav, status og løsninger for fremtidens antallskontroll?

SINTEF Ocean og samarbeidspartnere inviterer til seminar basert på arbeid som gjennomføres i FHF-prosjektet PRESAL – Presisjon ved telling av laks

NB: Ny dato er 8. september (endret fra 15. juni)

Åpent seminar i regi av SINTEF Ocean, NCE Aquaculture og NCE Aquatech.

Prosjekt PRESAL 

Fiskeridirektoratet snakker om krav og forventninger til næringen rundt antallskontroll, og endringer i akvakulturforskriften relatert til dette. I tillegg vil det være presentasjoner fra aktører fra hele verdikjeden og diskusjoner rundt bl.a. følgende temaer:

Mulig nøyaktighet i fiskeantall fra vaksinasjon til slakt

    • Hva er mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll av antall laks gjennom hele produksjonen under realistiske arbeidsforhold?

Påvirkningsgraden til sentrale feilkilder i tellenøyaktighet

    • I hvilken grad påvirker ulike feilkilder tellenøyaktigheten, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner med brønnbåt?

Tiltak rettet mot økt presisjon i antall fisk

    • Hvilke tiltak (organisatoriske, teknologiske eller operasjonelle) kan bidra til å øke nøyaktighet i antallskontroll?

Deltakelse på seminaret er gratis og inkluderer lunsj/servering. Reise og evt. hotellopphold må ordnes og betales av den enkelte deltaker.

Spørsmål om seminaret? Ta kontakt med Hans Tobias Slette, forsker SINTEF Ocean, tlf: 48079947, e-post: hans.slette@sintef.no

Program

keyboard_arrow_up