Til innholdet

Teknologiske verktøy og metoder for å måle fiskevelferd

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Februar 16, 2022

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 11:00

Webinar

_

Påmelding til arrangementet

Teknologiske verktøy og metoder for å måle fiskevelferd

Prosjektet OWITOOLS har som mål å utvikle teknologiske verktøy og metoder samt validere biologisk betydning av tekniske målinger for å sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner av laksefisk.

Prosjektet (901594) er nå i avslutningsfasen, og vi har gleden av å invitere til webinar der prosjektets resultater vil bli presentert. På webinaret vil vi blant annet presentere nytt om sensorfisken, passiv akustiske målinger (lyd), kamerateknologi (maskinsyn) som verktøy for å måle velferd hos laks i merder i sjø samt resultater fra trådløsoverføring av data. Vi vil også gi en oversikt over teknologiske verktøy for måling av fiskevelferd.

Prosjektpartnere på OWITOOLS er SINTEF Ocean, NINA, NTNU og Veterinærinstituttet

Kontaktpersoner for webinaret: Kristbjörg E. Jónsdóttir (kristbjorg.jonsdottir@sintef.no ) og Merete Bjørgan Schrøder (merete.schroder@sintef.no )

Velkommen!

Program

keyboard_arrow_up