Til innholdet

Kyst, fisk og framtid 2020

Fagfelt: Villfisk

Avsluttet

Februar 6, 2020

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 17:00

Scandic Ishavshotell, Tromsø
Påmelding til arrangementet

Kyst, fisk og framtid 2020

Kyst, fisk og framtid er en konferanse som bidrar til kunnskap og diskusjoner på et viktig felt: hvordan vi sikrer bærekraftig og lønnsom utvikling langs kysten. Konferansen er et samarbeid mellom Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge og FHF

 

6. februar går fagkonferansen Kyst, fisk og framtid av stabelen i Tromsø. Tema for konferansen er like arbeidsvilkår.

Konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskapning, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Kvalitetsproblemer, gjerne sammen med ressurskriminalitet, svekker konkurransekraften og omdømmet til norsk fiskerinæring. Det gir dessuten de som er villige til å begå kriminalitet en konkurransefordel. Det at en økende andel av fisken blir omsatt gjennom lukkede kanaler kan skape problemer i førstehåndsmarkedet med følger for resten av verdikjeden.

Samtidig som tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn, så bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

Konferansen vil bidra med kunnskap om problemstillinger knyttet til konkurransesituasjonen i næringene ved å presentere ny og aktuell kunnskap. Målet er å diskutere forslag til løsninger både når det gjelder rammebetingelser, kontroll og proporsjonale reaksjonsformer for overtredelse av normer og regler.

Konferansen vi få følgende innhold:

  • Trenger omsetningssystemet modernisering?
  • Konsekvenser av lukkede markedskanaler
  • Kvaliteten kunne ha vært bedre, er det et offentlig anliggende
  • Fiskerikriminalitet – hvordan kan vi komme den til livs?
  • Behovet for en ryddig næring
  • Legitim bruk av felleskapets ressurser.
  • Debatt

Ambisjonen med konferansen er å sette på agendaen tema som fremstår som viktig for å få positiv utvikling i næringen.

Du kan melde deg på konferansen her.

Programmet er nå klart og finnes på Sjømat Norge sin hjemmeside. Her kan dere også lese mer om konferansen

keyboard_arrow_up