Til innholdet

Kurs i FoU og virkemiddelbruk i Rogaland

Avsluttet

September 25 - 26, 2014

Start: kl. 11:00
Slutt kl. 13:00

Påmelding til arrangementet

Kurs i FoU og virkemiddelbruk i Rogaland

Få ei effektiv innføring i bruk av forskning og utvikling i egen bedrift og hvordan havbruksnæringa kan benytte seg av virkemiddelapparatet!

Kurset tar utgangspunkt i bedriftenes aktuelle behov og går gjennom hvordan en kan arbeide med problemstillinger, søke støtte og sette i gang FoU-prosjekter. Det blir og gitt veiledning rundt aktuelle EU-programmer for sjømatnæringa. Dette blir en viktig møteplass for å utveksle erfaringer og ta tak i egne prosjekter. Kurset går over 2 lunsj-til-lunsj-samlinger i Rogaland.

  • første samling 25.-26. september i Stavanger
  • andre samling 20.-21. oktober på Hjelmeland

Det må påregnes noe forberedelse og arbeid mellom 1. samling og  2. samling.

Hvem kan delta? Aktører i havbruksnæringa eller leverandørindustri, forskere og andre som er opptatt av forskning og utvikling i næringa.  Det er en klar fordel med flere deltakere fra hver bedrift. Ta gjerne med egne ideer eller prosjektforslag. 

NB Aller siste påmeldingsfrist 24. september kl 1200!

Kurset er gratis, men deltakerne dekker egne reise- og oppholdsutgifter på samlingene. Kursbevis utstedes etter fullført kurs.

Informasjonsbrosjyre

Program

keyboard_arrow_up